วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Applications บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ Native Script (ครูจรูญ จงกลกลาง)

28 เม.ย. 2017
1141

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Applications บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ Native Script (ครูจรูญ จงกลกลาง)

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page