วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

ออกนิเทศจัดการเรียนสอนหลังสูตรระยะสั้น

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกนิเทศจัดการเรียนสอนหลังสูตรระยะสั้นที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page