วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563

เกษตรโลก เกษตรเรา ตอน1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

08 พ.ค. 2017
1208

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/sSngHLtCYJM?ecver=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>