วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

เช้า 23 พค. 60 ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง ได้ให้เกียรติมาพบกับนักเรียนบริเวณหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ

เช้า 23 พค. 60 ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง ได้ให้เกียรติมาพบกับนักเรียนบริเวณหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ โดยท่านมีเรื่องมาแจ้งดังนี้

  • การปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ขณะนี้ทุกวิทยาลัยได้หยุดการรับสมัครไปแล้ว
  • ในวันเวลาอันใกล้นี้ วิทยาลัยฯ จะมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น กิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาภายใน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีก

และคุณครูอาคม พิมโกทา หัวหน้างานแนะแนว ได้มาแจ้งเรื่อง

  • การขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และแจ้งที่แผนกวิชาของตัวเองเพื่อยื่นเรื่องเสนอต่อไป
  • เรื่องการขอรับทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลัยฯ จะมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับทุน และจะมีการมอบในวันไหว้ครูประจำปีนี้ โดยให้แจ้งความจำนงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page