วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

เรียนฟรี สิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 7 แบบ

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เชิญประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาเรียนสิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 7 แบบ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เวลา 13.00-16.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี (เรียนฟรี) ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ติดต่อสอบสามโทร 044-812083, 086-248-4542

Comments

comments