วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2562