วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน อศจ.ชัยภูมิ 2562