วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

แผนกวิชาการโรงแรม

นางอรทัย ยิ้มน้อย
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

ครูชำนานการพิเศษ

 

นางสาวศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์
ครูพิเศษสอน