วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายสกลไกร โพธิ์จุมพล
หัวหน้าแผนกวิชา
นายอิทธิพัทธ์ วงศ์กาวี
ครูพิเศษสอน