วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายสกลไกร โพธิ์จุมพล
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการ)

นายอิทธิพัทธ์ วงศ์กาวี
ครูพิเศษสอน