วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

แผนกวิชาระยะสั้น

นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องหนัง

(ข้าราชการครู) ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ มณีวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการพิเศษ)

นายประยงค์ อินทร์หมื่นไวย
หัวหน้าแผนกวิชาตัดผมชาย

ครูพิเศษสอน

นายศุภพงศ์ ไชยคำภา
หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย

ครูพิเศษสอน