วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

แผนกวิชาระยะสั้น

นางจำนงค์ บำรุงชัย
หัวหน้าแผนกวิชาเพ้นท์สี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมใจ ฉัตรศรีพงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องหนัง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุชาติ มณีวรรณ
หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายประยงค์ อินทร์หมื่นไวย
หัวหน้าแผนกวิชาตัดผมชาย

ลูกจ้างประจำ

นางสาวปุณยนุช สัจจวีระกุล
หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย

ลูกจ้างประจำ