วันอังคาร, 1 ธันวาคม 2563

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายธัชพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้าแผนกวิชา

ครูพอเศษสอน