วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายธัชพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้าแผนกวิชา

ครูพอเศษสอน