วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายมนตรี นาคนิล
หัวหน้าแผนกวิชา

ข้าราชการครู (ครูชำนาญการ)

นายสมหวัง สุพะกะ
ข้าราชการครู

(ครูชำนาญการพิเศษ)

นายมนตรี เจียงพุดซา
ข้าราชการครู

(ครู)

นายมะนพ สิงห์ทอง
พนักงานราชการ

(ครู)