วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายมนตรี นาคนิล
หัวหน้าแผนกวิชา
นายสมหวัง สุพะกะ
ข้าราชการครู
นายมะนพ สิงห์ทอง
พนักงานราชการ