วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลรวมแพทย์-มัตสุบายาชิ (ชัยภูมิ) มาทำการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และเป็นการดูแลป้องกันตัวเองในเบื้องต้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page