วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน 2564)

25 มิถุนายน 2564 ชมรม To Be Number One ร่วมกับงานปกครอง งานครูที่ปรึกษา งานบุคลากรและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ได้ดำเนินโครงการต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน 2564) โดยได้รับเกียรติจากนางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ลงนามต่อต้านยาเสพติดและกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page