วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธาน นางวีรวรรณ โยทองยศ  และนายนิพนธ์ โพธิ์ถิรเลิศ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้จัดให้มีการตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมกองผ้าป่า ตั้งแต่ภายในวิทยาลัย เดินขบวนผ่านชุมชนบ้านตากแดด ผ่านหน้าห้างฯ โลตัส และเข้าถวายยังวัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีพระครูจันทปัญญาประโชติ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page