วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

บริษัท AUTO DIDACTIC CO.,LTD ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภมิ
ได้จัดอบรม Up-Skill And Re-Skill หลักสูตรการออกแบบและซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลภายนอกที่สนใจ วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page