วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายวศิน แฝงเวียง ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมด้วยคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments