วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

19 พค. 60 ท่านรองฯ กลิ่น จันทะพอน ได้พบกับนักเรียน นักศึกษา และให้ความรู้และข้อแนะนำ ต่างๆ ของการเข้ามาศึกษาต่อด้านสายอาชีพ

19 พค. 60 ท่านรองฯ กลิ่น จันทะพอน รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากรได้พบกับนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง โดยให้ความรู้และข้อแนะนำ รวมทั้งข้อเตือนใจต่างๆ ของการเข้ามาศึกษาต่อด้านสายอาชีพ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จได้

และยังนำฝึกร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง ถูกจังหวะ ร้องอย่างไรจึงจะเสียงดังและพร้อมเพรียง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page