วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

11 มี.ค. 2021
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ นายเจริญ โคตรดี ประธานกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นายสมศักดิ์ ไปรเวท ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัด พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงภมร รองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาดี นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการ สำนักงาน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ นายประย
    • 1
    • 2