ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (วิธีรับตรงในระบบโควตา) ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรี

Read more

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Download. ขั้นตอนการ

Read more

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

1/8/2560 วิทยาลัยสาร

Read more

ประมวลภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาตร์ – อาชีวศึกษา- เอสโซ ประจำปี 2560 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 12 กรกฎาคม 25

Read more