วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ประกาศ

กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 👉เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการยื่นคำร้องแก้ 0/มส. ผ่านระบบ iStudents
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัคร วิชา ขับร้อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่