วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

การจัดสภากาแฟ ครั้งที่2

14/11/2560 การจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 2 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เวลา 07.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพ

 

 

Comments

comments