ข่าวล่ามาเร็ว » การจัดสภากาแฟ ครั้งที่2

การจัดสภากาแฟ ครั้งที่2

21 พฤศจิกายน 2017
1039   0

14/11/2560 การจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 2 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เวลา 07.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพ

 

 

Patrick Omameh Authentic Jersey