วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

การตรวจการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมนิทรรศการ ทักษะวิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกุดหูลิงและโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง มาร่วมแสดงทักษะวิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จังหวัดชัยภูมิ

Comments

comments