วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

การนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565

https://drive.google.com/file/d/1mr2rBhNbUzQ9eE33n2-4zeCcH4TA2XUg/view?usp=sharing

Comments

comments