วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

การนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565