วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

การนิเทศก์ ติดตาม “กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม”

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 นางวีรวรรณ โยทองยศี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ได้ต้อนรับนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วิทยากรอบรมนิเทศก์ ติดตาม “กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม” ณ ห้องประชุมมอหินขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments