วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง(ช่างอุตสาหกรรม) 17มิย.63