วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

การประชุมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เรื่องการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ การประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดประเภทการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน โดยมีนายเจริญ โคตรดี รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page