วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมตาดโตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Comments

comments