ไม่มีหมวดหมู่ » การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

1 กรกฎาคม 2017
504   0

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(ภาครัฐและภาคเอกชน) วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิและผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

Patrick Omameh Authentic Jersey