วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

การประชุมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและ FIX IT CENTER THAILAND 4.0

การประชุมคณะครูหัวหน้าแผนก หัวหน้าโครงการ และเลขานุการ โครงการพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครูและโครงการ FIX IT CENTER THAILAND 4.0 โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิทั้งสามฝ่าย คือนายกลิ่น จันทะพอน รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร นายนิพนธ์ โพธิ์ถิรเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา  และนางวีรวรรณ โยทองยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

 

 

 

 

  

Comments

comments