วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

การประเมินมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) 1 พย.62