วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

การมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน-นักศึกษา โดย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ผู้สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน

  1. ร้านนิต คุณสุวิดา สายปินตา    สนับสนุน จำนวน 15 ทุน
  2. และร้านแบ่งปัน คุณประกายเดือน ถนอมชีพ     สนับสนุน จำนวน 5 ทุน

โดยมีท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอันเป็นกุศลในครั้งนี้

ชมภาพทั้งหมดที่นี่

Comments

comments