วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

การลงพื้นที่ปฏิบัติการของท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขา สอศ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

31 มค. 64 เวลา 16.30 น. นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 17 แห่ง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของท่านเลขาธิการอาชีวศึกษา ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการของท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page