วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ26 พฤศจิกายน 2564 นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ และ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Comments

comments