วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

การแข่นขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 22-24 มิถุนายน 2561