วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยคุณครู เบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (8 พค.60)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยคุณครู เบญจมาศ นามศิริพงศ์พันธุ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้จัดให้ครูที่ปรึกษาชั้น ปวช. 1 และ ปวส.1 ได้พบปะ ทำความรู้จักกับผู้ปกครอง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (8 พค.60)

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page