วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา และโครงการพานักเรียนนักศึกษาทำใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์

20 ธ.ค.60 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา และโครงการพานักเรียนนักศึกษาทำใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีท่าน ผอ.ปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุน วิทยากรจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ , บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาชัยภูมิและ บริษัท เจริญฮอนด้าชัยภูมิ ได้ให้ความรู้ด้านกฎหมาย การคุ้มครองภัย มารยาทการขับขี่ และปฎิบัติการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

 

 

 

Comments

comments