วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๐ปี ธงชาติไทย

๒๘/๐๙/๒๕๖๐ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  โดยมี นายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

 

 

 

Comments

comments