วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

กีฬาอาชีวศึกษาชัยภูมิเกมส์