วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ขอแสดงความยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “หุ่นยนต์พ่นปุ๋ยน้ำการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร และได้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

Comments

comments