วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Download.

ขั้นตอนการลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 2560

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page