วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Download.

ขั้นตอนการลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 2560