วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Download.

ขั้นตอนการลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ 2560

Comments

comments