วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2650

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2650 ณ อาคาร4 ชั้น3 แล้วพบกันนะครับ

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page