ข่าวล่ามาเร็ว » “คนดีศรีสารพัดช่าง” นางสาววาสินี พุทธวงษ์ เก็บเงินได้แล้วนำมาคืน

“คนดีศรีสารพัดช่าง” นางสาววาสินี พุทธวงษ์ เก็บเงินได้แล้วนำมาคืน

5 มกราคม 2018
983   0

5 มกราคม 2561  ” คนดีศรีสารพัดช่าง ”  นางสาววาสินี พุทธวงษ์  นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชั้น ปวช. 2  เก็บเงินได้แล้วนำมาแจ้งครู ท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ ขุนเพ็ง จึงได้มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมนักเรียนที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

 


 

Patrick Omameh Authentic Jersey