วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๕๓๕๓/๒๕๖๔

ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๕๓๕๓/๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page