วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

คำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๕๓๕๓/๒๕๖๔

ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิที่ ๕๓๕๓/๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

Comments

comments