วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2561

13 พ.ย. 2018
587

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ เลขที่ 678.2561

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page