วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560