วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ท่านพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งท่านได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน

11 เมย. 62 ศูนย์อาชีวะอาสาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
โดยท่านประทีป อนิลบล และคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับท่านพันธ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งท่านได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ กับศูนย์อาชีวะอาสาของวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิเป็นประจำทุกปี check out step sislovesme.

Comments

comments