วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

นำนักเรียน นักศึกษา ออกสอบใบขับขี่

#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ 26 มากราคม 2564 นายประทีป อนิลบล ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มอบหมายให้ นายบรรพต โคตรชาลี หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา ออกสอบใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 🤗 🤗 🛵 🚙 🛻

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page