วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

นำนักเรียน นักศึกษา ออกสอบใบขับขี่

#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วันที่ 26 มากราคม 2564 นายประทีป อนิลบล ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ มอบหมายให้ นายบรรพต โคตรชาลี หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นำนักเรียน นักศึกษา ออกสอบใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 🤗 🤗 🛵 🚙 🛻

Comments

comments