วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2560

คณะครูนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2560  ประกอบด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ บัญชี คอมพิวเตอรฯ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการฯ ต่างจังหวัด วันที่  28-30 สิงหาคา  2560 ได้รับการต้อนรับจากสถานประกอบการรวมทั้งข้อเสนอแนะ คำติชมเกี่ยวนักศึกษาฝึกงาน  วิทยาลัยฯ น้อมรับทุกข้อแนะนำเพื่อกับมาพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page