วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2564 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ👨‍🎓👨‍🔬👨‍🔬👩‍🏭

Comments

comments